Вестникарска хартия

Предлагани грамажи

42.5, 45, 48.8

Производител

Вестникарска хартия Volgа

Подходяща за вестници, формуляри, акциденция. Предлага се на роли и листи