Принтерна хартия

Принтерна хартия ARTIST PRINT

Производител

Принтерна хартия ARTIST PRINT

Произведена от офсетова или химизирана хартия.
Подходяща за всички видове матрични принтери.
Предлагаме следните ширини – 120,150,240 и 380 мм

Предлагаме следните дължини – 11 и 12 инча 

ЕМА ООД произвежда ARTIST PRINT в следните разновидности:

1-пластови – 1700 листа

2-пластови – 850 листа

3-пластови – 600 листа

4-пластови – 425 листа 

Принтерните хартии се предлагат и с надпис Оригинал на първия пласт. 

 

ЕМА ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството

Принтерна хартия PREMIUM

Производител

Принтерна хартия PREMIUM

Произведена от офсетова или химизирана хартия.
Подходяща за всички видове матрични принтери.
Предлагаме следните ширини – 120,150,240 и 380 мм

Предлагаме следните дължини – 11 и 12 инча 

ЕМА ООД произвежда PREMIUM в следните разновидности:

1-пластови – 2000 листа

2-пластови – 1000 листа

3-пластови – 750 листа

4-пластови – 500 листа

Принтерните хартии се предлагат и с надпис Оригинал на първия пласт. 

 

ЕМА ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството

Принтерна хартия SPECIAL

Производител

Принтерна хартия SPECIAL

Произведена от офсетова или химизирана хартия.
Подходяща за всички видове матрични принтери.
Предлагаме следните ширини – 120,150,240 и 380 мм

Предлагаме следните дължини – 11 и 12 инча 

ЕМА ООД произвежда SPECIAL в следните разновидности:

1-пластови – 1500 листа

2-пластови – 700 листа

3-пластови – 450 листа

4-пластови – 380 листа

Принтерните хартии се предлагат и с надпис Оригинал на първия пласт. 

 

ЕМА ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството

Принтерна хартия по заявка на клиента

Производител

По заявка на клиента могат да бъдат произведени и следните принтерни хартии:

-  с брой листи, различен от гореизброените
-  с печат в 1 цвят на първия пласт

Изпратете запитване за повече информация.