u=
u=
u=
jQuery Slider

Ново от ЕМА

Проект № BG16RFOP002-6.002-0669-C01

Прочети повече

Сертификати

Ема ООД е сертифицирана по ISO 9001
Доставяме и FSC® сертифицирани продукти

Контакти

Централа :

+359 (2) 9708710

Хартии за полиграфия :

+359 (2) 9708721

Хартии за полиграфия :

+359 (2) 9708710

Офис хартии и пощ.пликове :

+359 (2) 9708728

Сан.хигиенни изделия :

+359 (2) 9708730

Печат на пощенски пликове :

+359 888 838688

Печат на пощенски пликове :

manalov@ema-bg.com

Факс:

+359 (2) 9708713

Централа :

+359 (32) 630465
+359 (88) 8134534

Факс:

+359 (32) 630465

Централа :

+359 (64) 801416
+359 (64) 898209

Факс:

+359 (64) 801354

Уважаеми клиенти, поради техническа повреда стационарният номер 052 502120 в момента не е достъпен. Можете да се свържете с ЕМА Варна на тел. 0887 24 24 40

Централа :

+359 (52) 502120

ПОРЪЧКИ ПО VIBER :

+359 (88) 7242440

Факс:

+359 (52) 502120

Офис :

+359 (88) 9628507

Факс:

-