Новини

ЕМА ООД проведе встъпителна конференция по проект „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”

На 30 януари 2018 г. (вторник), 13.30 часа, в Регионален пресклуб БТА - Плевен, ул. "Димитър Константинов" 23, се проведе встъпителна пресконференция по проeкт BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.

 

Проектът се  реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и се изпълнява от фирма ЕМА ООД България  в партньорство с Касон ООД – Италия, Спарки ООД – Германия и Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” България.

 

Целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати бяха представени пред присъстващите журналисти от  Управителя на ЕМА ООД – г-н Евгени Матеев и Ръководителя на проекта г-жа Елена Иванова.