Новини

ЕМА ООД въведе в експлоатация обзавеждане и оборудване за видеоконферентна свързаност

 

В пет офиса на ЕМА ООД в гр. Плевен, София, Варна Бургас и Пловдив и доставено, монтирано и въведено в експлоатация обзавеждане и оборудване за видеоконферентна свързаност.

 

Видео-конферентните терминали позволяват обмен в реално време на видео, глас и информационни материали при обучение; използване на съвременен тип комуникация при работни дискусии и интервюта за работа от разстояние; повишаване квалификацията и компетентностите на служителите без да се налага да напускат базата в която работят; повишаване на продуктивността на екипите, по-висока успеваемост на тренингите и усвояемост на нови знания; включване на гост-лектори и партньори, включително от чужбина, в обучения и дискусии.

 

Видео-конферентните терминали подобряват достъпа на служителите до комуникация и обучения с високо качество, спестяват много разходи за възнаграждения на обучители и командировки на обучаваните лица; осигуряват по-добър баланс между работата и личното време на служителите.

 

Оборудването и обзавеждането  е финансирано и доставено по проeкт BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.